Kosmobiologia

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii
Wersja WikiSysop (dyskusja | edycje) z dnia 12:04, 4 gru 2009
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Kosmobiologia - system astrologii rozwinięty przez niemieckiego astrologa Reinholda Ebertina w latach dwudziestych XX w. oparty na astrologii uranicznej Alfreda Witte. Podstawy kosmobiologii R. Ebertin zawarł w książce The Combination of Stellar Influences. Kosmobiologia wykorzystuje intensywnie midpunkty, łuki słoneczne i 90-stopniowy podział koła. Astrolodzy wykorzystujący ten system wydają czasopismo Cosmobiology International ukazujące się w języku niemieckim i angielskim.

Oto definicja kosmobiologii sformułowana przez samego autora: Kosmobiologia jest dyscypliną naukową, której przedmiotem zainteresowania są korelacje zachodzące między kosmosem i formami życia organicznego, między rytmami kosmicznymi i ruchami gwiazd a człowiekiem, jego charakterem i losem. Kosmobiologia bada te korelacje i ich możliwe odzwierciedlenie w życiu roślin i zwierząt. Dla potrzeb swych badań kosmobiologia wykorzystuje metody statystyczne i programy komputerowe.

Podstawowym narzędziem kosmobiologii jest kosmogram, analogicznie jak narzędziem astrologii tradycyjnej jest horoskop.

Przez niektórych astrologów pojęcia: astrologia-kosmobiologia oraz horoskop-kosmogram niesłusznie używane są zamiennie.

Rozwinięciem kosmobiologii Ebertina jest astrologia kognitywna.

Kosmobiologia (astrobiologia, egzobiologia) to także jedna z nazw używanych dla powstałej w drugiej połowie XX w. dziedziny z pogranicza astronomii, astronautyki i biologii zajmującej się hipotetycznym, jak dotąd, życiem w Kosmosie (poza Ziemią).

Osobiste