Klaudiusz Ptolemeusz

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii
Klaudiusz Ptolemeusz
II w. n. e., Aleksandria


Klaudiusz Ptolemeusz żył w II w. n. e. w Aleksandrii. Napisał klasyczne dzieło, stosowane jako podręcznik astrologiczny do późnego średniowiecza - Tetrabiblos, czyli Czworoksiąg.

zobacz także

Osobiste