Błąd bazy danych

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii
Wystąpił błąd składni w zapytaniu do bazy danych. Może to oznaczać błąd w oprogramowaniu. Ostatnie, nieudane zapytanie to:
(ukryto zapytanie SQL)
wysłane przez funkcję „CategoryViewer::doCategoryQuery”. Baza danych zgłosiła błąd „1054: Unknown column 'cl_sortkey_prefix' in 'field list' (localhost)”.
Osobiste