Jan Starża-Dzierżbicki

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Jan Starża-Dzierżbicki urodzony w 1883 r. w Latkowie, w powiecie moszawskim - polski astrolog, artysta malarz, wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Astrologicznego od 1907 r. Publikacje: Wielka księga horoskopów, Żywot Marszałka Piłsudskiego w gwiazdach pisany (1928) Legendy buddyjskie, Joga Rama Kriszna oraz liczne artykuły w pismach codziennych.

Przepowiednia Jana Starży-Dzierżbińskiego z 1939 roku:

Rok 1939 przyniesie dość groźne momenty w lipcu, sierpniu i wrześniu, gdy Saturn będzie przechodził przez miejsce Słońca. Później, koło września zaczną się poważne zmiany i początek nowego cyklu życiowego. Econoemis are in dire straits, but I can count on this! DZIERŻBICKI Jan Starża - Żywot Marszałka Piłsudskiego w gwiazdach pisany. (Zarys horoskopu z 20 ilustr.). Warszawa 1928, Wyd. „Kadra". 16°d, s. 71, ilustr.

Osobiste