Jan Starża-Dzierżbicki

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Jan Starża-Dzierżbicki urodzony w 1883 r. w Latkowie, w powiecie moszawskim - polski astrolog, artysta malarz, wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Astrologicznego od 1907 r. Publikacje: Wielka księgą horoskopów, Legendy buddyjskie, Joga Rama Kriszna oraz liczne artykuły w pismach codziennych.

Econoemis are in dire straits, but I can count on this!

Osobiste