Jan Sar Skąpski

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii
Jansar.jpg

Jan Sar Skąpski - astrolog polsko-kanadyjski, urodzony w Krakowie, od kilkudziesięciu lat zamieszkały w Vancouver, w Kanadzie.

Członek honorowy Stowarzyszenia Astrologów w Poznaniu; W latach 1977-1985 pełnił funkcje przewodniczącego British Columbia Astrological Society i redaktora kwartalnika astrologicznego The Ecliptic. W tym czasie powołał grupę badawczą Axiomatic Study Group, a pięć lat później własne studium astrologiczne Celestica.

Jest twórcą teorii astrologii kognitywnej, zwanej też astrologią procesów świadomych oraz szkoły o tej nazwie.

Napisał:

Opublikował wiele artykułów w The Ecliptic, Astrological Perspectives, RAMC, Astro-Psychological Problems, The Sneider-Gauquelin Research Journal (m.in. przekłady prac Roberta Waltera, astrologiczne programy komputerowe, zmiany czasów w Polsce i w British Columbia - pierwsze tego rodzaju).

Dzieli swój czas między Polskę i Kanadę, prowadząc wykłady i osobiste konsultacje.

Utworzył grupę Astro-Contact, Polish-Canadian Information Exchange, której zadaniem jest ułatwianie nawiązywania kontaktu pomiędzy organizacjami astrologicznymi Polski i Kanady.

Jan Sar Skąpski przekazał dla AstroWiki historyczne listy ze swojego archiwum od prof. Kazimierza Kordylewskiego, Roberta Waltera i Leszka Szumana.

Linki zewnętrzne

Osobiste