Jędrzej Glaber

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Jędrzej Glaber z Kobylina (ur. ok. 1500 w Kobylinie - zm. 1555 w Wieluniu) - ksiądz katolicki, astrolog, lekarz, pisarz, profesor Akademii Krakowskiej, humanista.

Ukończył studia na Akademii Krakowskiej, tytuł bakałarza otrzymał w roku 1520, a magistra w roku 1531. W roku 1540 objął katedrę astrologii. Od 1541 członek Kolegium Większego oraz kanonik kościoła św. Anny w Krakowie.

Przetłumaczył pierwszą wydaną po polsku (1535 rok) anatomię Gadki o składności członków człowieczych. Zajmował się leczeniem chorób zakaźnych i leczeniem poprzez upuszczanie krwi. Zwolennik wolności w twórczości naukowej i społecznej, podkreślał konieczność kształcenia kobiet (XVI wiek !), bronił praw mieszczan. Wszystkie swoje dzieła wydawał po polsku. Tłumaczył z łaciny na polski dzieła filozoficzne i historyczne (między innymi pisma Macieja Miechowity).

Źródło: Andrzej Glaber

Osobiste