Horoskop harmoniczny

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii
  1. w astrologii: harmoniczna oznacza szczególny rodzaj horoskopu (horoskop harmoniczny), który powstaje z podziału kąta pełnego przez liczbę naturalną.
  1. w fizyce: składowa drgań (akustycznych, elektrycznych, mechanicznych) o częstości równej wielokrotności częstości podstawowej; w drganiach akustycznych charakteryzują barwę dźwięku.

obliczanie horoskopu harmonicznego

Horoskop harmoniczny obliczamy przez redukcję współrzędnych wszystkich elementów horoskopu podstawowego do części koła wynikającej z podziału. Kolejne harmoniczne oznaczamy numerem harmonicznej z literą H, np. 4H, 7H, 124H i nazywamy odpowiednio tym numerem - czwarta harmoniczna, siódma harmoniczna, sto dwudziesta czwarta harmoniczna.

Redukcję współrzędnych przeprowadzamy analogicznie, jak przy redukcji kąta do kąta pełnego - odejmując od współrzędnej długość fali harmonicznej tak długo, aż uzyskana wartość współrzędnej jest mniejsza od tego kąta. Przykład:

Słońce ma w tradycyjnym horoskopie pozycję 12°37' Strzelca, co odpowiada kątowi 252°37'. Dla 4H długość fali harmonicznej wynosi 360°/4=90°. Wartość współrzędnej jest większa od długości fali. Odejmujemy więc

   252°37'-90°=162°37'

Uzyskany wynik nadal przekracza długość fali, musimy więc tą operację powtórzyć. Uzyskujemy

   162°37'-90°=72°37'

Ten wynik spełnia juz wymagane warunki, współrzędna długości Słońca w 4H wyniesie 72°37'.

Dla 5H długość fali harmonicznej wynosi 360°/5=72°. Odejmujemy kolejno od współrzędnej Słońca tą wartość

   252°37'-72°=180°37' i dalej: 180°37'-72°=108°37'; 108°37'-72°=36°37'

W 5H długość tej samej współrzędnej wynosi 36°37'.

Wykonujemy takie obliczenie dla wszystkich elementów horoskopu, a nowe pozycje nanosimy na koło. Nie jest to jednak to samo koło, co w podstawowym horoskopie. Koło horoskopu harmonicznego ma podziałkę odpowiadającą długości fali harmonicznej, a nie tradycyjne 360°, np. dla 8H otrzymujemy koło, którego obwód ma 45° - ósemka koła została zwinięta ponownie w koło, można sobie to wyobrazić jako podstawę stożka powstałego ze zwiniętego wycinka koła odpowiadającego wybranej harmonicznej.

Dalsze postępowanie i metody interpretacji zależą od obranego typu astrologii harmonicznej. (JR)


zobacz także

Osobiste