Górowanie

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Górowanie, kulminacja górna - położenie ciała niebieskiego w najwyższym punkcie na niebie. Poza równikiem miejsce górowania nie pokrywa się z zenitem.

Osobiste