Fazy Księżyca

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii
Animacja faz Księżyca

Faza Księżyca określa wielkość widocznej części Księżyca. Faza podawana jest jako ułamek Pełni, zwykle procentowo. Wartość fazy Księżyca oblicza się jako część ułamkową wartości F obliczonej wg wzoru:

    F = (JD / 29,53058868) - 0,3033). 

Objaśnienie:

JD - data juliańska 

Wartości fazy w postaci wielokrotności ósmych części Pełni mają tradycyjne nazwy i przypisuje sie im specyficzny wpływ na różne zjawiska biologiczne.

MOON01.gif Faza = 0,000 - Nów, 
MOON02.gif faza = 0,125 - Wzrastający Sierp, 
MOON03.gif faza = 0,250 - I Kwadra, 
MOON04.gif faza = 0,375 - Poszerzony Księżyc, 
MOON05.gif faza = 0,500 - Pełnia, 
MOON06.gif faza = 0,625 - Garbaty Księżyc, 
MOON07.gif faza = 0,750 - III Kwadra, 
MOON08.gif faza = 0,875 - Ubywający Sierp, Faza Balsamiczna,

Strona skopiowana z serwisu AstroAlgorytmy

Osobiste