Dyskusja AstroWiki = encyklopedia astrologii:O encyklopedii

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Należałoby rozważyć tłumaczenie artykułów na inne języki.

Osobiste