Doba słoneczna

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Najprostszą jednostką czasu jest doba słoneczna, czyli odstęp czasu między dwoma kolejnymi górowaniami Słońca. Jest jednostką narzuconą nam przez przyrodę. Następujące po sobie okresy jasności i ciemności wyznaczają rytm aktywności niemal wszystkich organizmów żywych na Ziemi, w tym człowieka. Długość doby słonecznej wynosi:

   24h03m56s,56 = 86636,56 sekund.
Osobiste