Czas urzędowy

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

W różnych miejscach na kuli ziemskiej różnie przebiegają zjawiska związane z dobowym i rocznym ruchem Słońca. W czasie, kiedy na półkuli północnej rozpoczyna się wiosna, na półkuli południowej właśnie nastaje jesień. Podobnie dzieje się ze zmianami pór dnia. Na różnych równoleżnikach Słońce wschodzi i zachodzi o różnych porach. Różne kultury stworzyły różne systemy mierzenia czasu i różny sposób prezentacji jego upływu. Wo dziś w różnych krajach obowiązują rozmaite kalendarze. Forma zapisu daty i pory dnia dla używanego obecnie w całej strefie cywilizacji europejskiej kalendarza gregoriańskiego także jest niejednolita. Zapis 02-07-2002 w zależności od tego, czy używany jest on w Europie kontynentalnej, czy w krajach anglosaskich, może oznaczać datę 2 lipca 2002 lub 7 lutego 2002. Zapis daty 02-03-04 może oznaczać 2 marca 2004, 3 lutego 2004, 3 kwietnia 2002 lub 4 marca 2002.

Potrzeba ujednolicenia sposobu określania czasu spowodowała konieczność ustalenia norm międzynarodowych. Dla potrzeb obliczeń astronomicznych stworzony został zapis daty juliańskiej. Konieczność pogodzenia jednolitej miary czasu z lokalnym trybem dnia zadecydowała o wprowadzeniu czasów strefowych.

Wprowadzono także międzynarodową normę ISO 8601, określającą sposób zapisu daty i czasu. Uzasadnienie wprowadzenia tej normy potrzebami coraz powszechniejszych obliczeń komputerowych jest wprawdzie bezsensowne, bo conajmniej o 20 lat spóźnione, jako że informatycy problem ten dawno rozwiązali, norma taka jednak jest konieczna dla uporządkowania tej całej kalendarzowej wieży Babel. Obowiązujący zgodnie z normą łączny zapis daty i czasu w postaci 2002-03-11T13:03 wygląda dość dziwacznie i jest mało czytelny. W większości przypadków stosuje się raczej zapis 2002-03-11 13:03, który nie jest w pełni zgodny z normą ISO.{JR}

Osobiste