Czas urodzenia

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Moment rozpoczęcia przez podmiot samodzielnego bytu. W życiu człowieka za taki moment uważany jest moment pierwszego oddechu (inne koncepcje obejmowały m. in. odcięcie pępowiny, ukazania się główki).

W przypadku bytów społecznych (organizacji, firm, państw) za taki moment uznawany jest najczęściej czas rejestracji aktu założycielskiego np. czas rejestracji firmy (dot. firm o osobowości prawnej), czas uchwalenia konstytucji (w przypadku państw). Ustalenie właściwego czasu zaistnienia faktu ma kluczowe znaczenie dla dalszego wnioskowania astrologicznego.

Zarejestrowany czas urodzenia często okazuje się niedokładny, a czasem nawet zupełnie nieprawdziwy. Dlatego mimo zarejestrowanego - wydawałoby się - dokładnego czasu urodzenia, wielu astrologów często podejmuje się próby rektyfikacji horoskopu.

Osobiste