Czas gwiazdowy

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Czas gwiazdowy określa obrót sfery niebieskiej. Pełny obrót sfery niebieskiej odbywa się w ciągu 1 doby gwiazdowej. W ciągu 1 godziny gwiazdowej sfera niebieska obróci się o 15º (360º / 24h). Definiujemy go jako kąt godzinny punktu Barana. Ponieważ rektascensję α mierzymy do punktu Barana, a położenie (kąt godzinny τ) punktu Barana od południka zerowego, zachodzi zależność:

 θ = α + τ.

Aktualny czas gwiazdowy jest równy rektascensji α gwiazdy górującej, tzn. przechodzącej przez południk miejscowy (Medium Coeli).

Czas gwiazdowy jest czasem miejscowym, obowiązującym tylko na danym południku geograficznym.

w innych językach

česky: čas hvězdný

Osobiste