Centaury

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Obiekty których orbity rozciągają się pomiędzy głównym pasem planetoid a pasem Kuipera. Ich Orbity są niestabilne, leżą w odległości do 30 j.a i przecinają Orbity planet olbrzymów. Centaury mogą być stadium pośrednim między obiektami pasa Kuipera a kometami krótkookresowymi. Wykazują cechy obu tych typów ciał.

Najbardziej znane centaury

  1. Chiron
  2. Folus
  3. Asbolus
  4. Nessus
  5. Chariklo

Polecane lektury

Strony zewnętrzne

Osobiste