Astrologia procesów śœwiadomych

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Astrologia procesów świadomych, astrologia kognitywna (ang. cognitiv astrology) - teoria stworzona przez Jana Sara Skąpskiego, gałąź astrologii harmonicznej opierająca się w głównej mierze na analizie midpunktów, rozwinięcie szkoły Ebertina.

Literatura

seria skryptów (dostępnych wyłącznie u autora - w języku polskim i angielskim):

  • Jan Sar; Istota aspektu. Astrologia procesów świadomych. Warsztaty
  • Jan Sar; Istota aspektu. Astrologia procesów świadomych. Warsztaty II
  • Jan Sar; Istota aspektu. Astrologia procesów świadomych. Midpunkty. Warsztaty
  • Jan Sar; Istota tranzytu. Astrologia procesów świadomych. Warsztaty
  • Jan Sar; Istota związku. Astrologia procesów świadomych. Metodyka - Warsztaty
  • Jan Sar; Astrologia życia intymnego ...ciąg dalszy
Osobiste