Astrologia gospodarcza

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Uwaga! Treść tego artykułu wymaga dopracowania i uzupełnienia.


Astrologia gospodarcza (astroekonomia) jest częścią astrologii mundalnej i zajmuje się badaniem korelacji procesów gospodarczych oraz prognozowaniem ich rozwoju przy użyciu technik astrologicznych. Często używanym synonimem astrologii gospodarczej, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, jest astrologia finansowa, które jednak zajmuje się węższym zakresem badanych zjawisk i skoncentrowana jest głównie na prognozowaniu kształtowania się cen instrumentów finansowych notowanych na giełdach i poradnictwie inwestycyjnym.

Najczęstsze zastosowania:

  • prognozowanie rozwoju cykli ekonomicznych
  • prognozowanie rozwoju sytuacji na giełdach
  • wybór papierów wartościwych do inwestycji
  • wybór odpowiedniego czasu na założenie przedsiębiorstwa
  • dobór kadr w przedsiębiorstwach i instytucjach

Historia

Linki zewnętrzne

Osobiste