Astro-Contact, Polish-Canadian Information Exchange

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Astro-Contact, Polish-Canadian Information Exchange - grupa założona przez Jana Sara Skąpskiego, której zadaniem jest ułatwianie nawiązywania kontaktu pomiędzy organizacjami astrologicznymi Polski i Kanady.

Osobiste