Apocentrum

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Punkt orbity najdalszy od dowolnego ciała niebieskiego.

Osobiste