Łuk słoneczny

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Kąt wyznaczany przez dobowy ruch Słońca

Osobiste